Έχεις κάποια ερώτηση ;

FAQ

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για:

Συνήθως το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Κάθε Επιτροπή καταρτίζει ένα πρόγραμμα για την διευκόλυνση των Υποψηφίων και ορίζει συγκεκριμένες ημερομηνίες για τους Υποψηφίους κάθε Σχολείου, που καλό είναι να τηρούνται,
χωρίς όμως να είναι και απαραίτητο.

Το Μηχανογραφικό κατατίθεται στην Ειδική Επιτροπή που λειτουργεί στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δευτε-ροβάθμιας
Εκπαίδευσης, στο οποίο υπάγεται το Λύκειο αποφοίτησης. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι.
1. Επικυρωμένο αντίγραφο του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου.
2. Φωτοτυπία της βεβαίωσης πρόσβασης μαζί με το πρωτότυπο, για να επικυρωθεί η φωτοτυπία επί τόπου.

Σημαίνει ότι γράφεις στο Μηχανογραφικό Δελτίο δίπλα στο συγκεκριμένο Τμήμα έναν αύξοντα αριθμό που δείχνει τη
σειρά προτίμησης σου, π.χ. 1.2,3 κ.τ.λ.
Αν έχω 16.500 μόρια περνάω στο Μαθηματικό Θεσσαλονίκης έτσι κι αλλιώς.
Πρέπει να το έχεις δηλώσει και να μην έχεις δηλώσει άλλο χαμηλότερο Τμήμα, πριν το Μαθηματικά Θεσσαλονίκης,
γιατί δεν μπορείς να περάσεις σε Τμήμα που δεν έχεις δηλώσει στο Μηχανογραφικό σου.

Βεβαίως, αρκεί να έχεις εξεταστεί στις Πανελλήνιες Εξετάσεις στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας θα έχεις λιγότερα μόρια
απ’ ό,τι στο 1 ο πεδίο, μπορεί όμως να αρκούν για την εισαγωγή σου Κάτι άλλο που πρέπει να συνυπολογίσεις σ’ αυτή την
περίπτωση, είναι η επιπλέον προσπάθεια να καλύψεις τις γνώσεις που σου λείπουν, μια και δεν έχεις παρακολουθήσει τη
θετική ή Τεχνολογική Κατεύθυνση. Είναι δύσκολο αλλά όχι αδύνατο, αν είσαι αποφασισμένος.

Δυστυχώς όχι. Για να δηλώσεις τα τμήματα ενός πεδίου πρέπει να έχεις εξεταστεί στις Πανελλήνιες Εξετάσεις ή να δήλωσες
ότι θα εξεταστείς και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου ή και στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας που
αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, αν δεν έχεις διδαχτεί τα μαθήματα κατεύθυνσης, που είναι μαθήματα
αυξημένης βαρύτητας του πεδίου που διάλεξες.

Ακριβώς, στην Αρχιτεκτονική θα έχεις τα μόρια του 4ου πεδίου συν τα μόρια του Ειδικού μαθήματος Το άριστα σ’ αυτή
την περίπτωση είναι τα 24 000 μόρια. Αν έχω εξεταστεί σε δύο ξένες γλώσσες, ποιος βαθμός λαμβάνεται υπόψη για την
εισαγωγή σε τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις 4 ξένες γλώσσες. Λαμβάνεται υπόψη η ξένη γλώσσα στην οποία
πήρες το μεγαλύτερο βαθμό.

Οι Στρατιωτικές Σχολές έχουν Προκαταρκτικές Εξετάσεις. που σημαίνει ότι δεν παίρνεις βαθμό (που σου δίνει μόρια), απλά
περνάς τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις και έχεις δικαίωμα να είσαι υποψήφιος για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές
ή δεν τις περνάς και δεν έχεις δικαίωμα να τις δηλώσεις. Αν τις περάσεις. πρέπει να δηλώσεις τις Στρατιωτικές Σχολές που
δήλωσες στην αίτηση του Φεβρουαρίου. Δεν επιτρέπεται να δηλώσεις επιπλέον σχολές. μπορείς όμως να τους
αλλάξεις τη σειρά.

Ευνοείται αυτός από τους δύο που έχει περισσότερα μόρια. Αν εσύ έχεις τα περισσότερα μόρια από τον άλλον υποψήφιο,
εσύ θα πάρεις τη θέση.

Το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει μία βάση, παρ’ ό,τι ανήκει και στα δύο Πεδία. Αν δηλώσεις και τα δύο Πεδία, τότε
θα χρησιμοποιηθούν τα μόρια από το πεδίο στο οποίο έχείς τα περισσότερα μόρια, ανεξάρτητα από το πεδίο στο οποίο το
δήλωσες. Αν δήλωσες το ένα μόνο από τα δύο Πεδία, στα οποία περιλαμβάνεται, τότε θα χρησιμοποιηθούν τα μόρια αυτού του
Πεδίου και όχι του Πεδίου στο οποίο δεν το δήλωσες.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην τελευταία θέση εισακτέων κάποιου τμήματος, προηγείται
αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης και, αν υπάρχει και εδώ ισοβαθμία, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο
άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του Επιστημονικού Πεδίου στο οποίο ανήκει το συγκεκριμένο
Τμήμα. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, μπαίνουν όλοι οι ισοβαθμούντες, ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε το συγκεκριμένο
τμήμα ο καθένας από τους ισοβαθμούντες. Η σειρά προτίμησης λαμβάνεται υπόψη ως τρίτο κατά σειράν κριτήριο μόνο στις
Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές.

Τα λάθη αυτά τα βρίσκει ο υπολογιστής την ώρα που καταχωρούνται οι προτιμήσεις σου και είσαι παρών, οπότε διορθώνονται
εκείνη την στιγμή.

Παίρνεις αντίγραφο της δήλωσής σου από τον υπολογιστή, το οποίο πρέπει να ελέγξεις σχολαστικά για τυχόν λάθη.

Δεν γίνεται να κοροϊδέψεις τον Υπολογιστή του Υπουργείου Παιδείας. ο οποίος έσβησε του3 περσινούς σου βαθμούς και
τους αντικατέστησε με τους φετινούς. Άρα δεν έχεις μόρια από προηγούμενη χρονιά για το 10% των θέσεων. Φυσικά και στη
βεβαίωση πρόσβασης, της οποίας αντίγραφο καταθέτεις με το Μηχανογραφικό φαίνεται ποια χρονιά έδωσες Πανελλήνιες
Εξετάσεις. Μην ξεχνάς ότι για να συμμετάσχεις στις Πανελλήνιες Εξετάσεις κατέθεσες στο σχολείο σου την προηγούμενη
βεβαίωση πρόσβασης.

θα μετρήσουν οι βαθμοί της τελευταίας φοράς που εξετάστηκες, γιατί κάθε φορά που δίνεις Πανελλήνιες Εξετάσεις σβήνονται οι προηγούμενοι βαθμοί και αντικαθίστανται από τους τελευταίους.

Κάθε Σχολή αποτελείται από Τμήματα. Για παράδειγμα η Σχολή θετικών επιστημών του ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης) αποτελείται από τα Τμήματα: Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών. Γεωλόγων. Βιολόγων και Πληροφορικής.
Εσείς Δηλώνετε τα Τμήματα στα οποία θέλετε να εισαχθείτε. Απλά λέμε Σχολή, πολλές φορές εννοώντας τμήμα ,
γιατί έτσι συνηθίσαμε.

Από όλες τις σχολές τη βάση των οποίων «πιάνεις», θα περάσεις σ’ αυτήν που έχεις δηλώσει πρώτη στο
Μηχανογραφικό σου.

Αυτό δεν είναι γενικά σωστό. Εξαρτάται από τις συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα που συγκρίνουμε. Ως προς το επίπεδο των
σπουδών δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση των Σχολών και των Τμημάτων, οπότε ότι και να πούμε δεν είναι έγκυρο. Ως προς τις επαγγελματικές προοπτικές μπορεί ένα Α.Ε.Ι. να μην έχει καλές επαγγελματικές προοπτικές, ενώ ένα Τ.Ε.Ι μπορεί να έχει άριστες επαγγελματικές προοπτικές. Εξαρτάται από το αντικείμενο σπουδών κυρίως κι όχι από το αν είναι ΑΕΙ ή ΑΕΙ.

Έτσι συνήθως περνάς σε μια Σχολή που δε σ’ αρέσει, γιατί δε γίνεται να σου αρέσουν όλες οι Σχολές. Το σωστό είναι να δηλώσεις
Σχολές από όλη την γκάμα των βάσεων, δηλαδή υψηλόβαθμες, μεσαίες και χαμηλές, ώστε να πετύχεις σε κάποια ό,τι κι αν
συμβεί με τις βάσεις. Δήλωσε όμως, από κάθε κλάση των βάσεων, μόνο όσες σου αρέσουν.

Αυτές είναι οι περσινές βάσεις. Οι φετινές βάσεις μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη διαφορά ακόμη και 2.000 μόρια πάνω ή κάτω.
Αυτό εξαρτάται από το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, αλλά και από τις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες μεταβάλλονται
από χρονιά σε χρονιά.

Κάθε πράγμα στον καιρό του. Τώρα θα φτιάξεις σωστά το Μηχανογραφικό σου, το Σεπτέμβριο θα δεις σε ποια Σχολή θα
περάσεις κι αν δεν σου αρέσει, αφού πρώτα γραφτείς στην Σχολή που πέτυχες. αποφασίζεις να ξαναδώσεις
Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Πρόσεξε τα μικρά διαμάντια που υπάρχουν με χαμηλή βάση και έχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές. Συνήθως είναι
Τ.Ε.Ι. σε μικρές επαρχιακές πόλεις. τα οποία έχουν θετικές επαγγελματικές προοπτικές, αλλά χαμηλή ζήτηση γιατί είναι
απομακρυσμένα.

Δεν έχει σημασία η σειρά προτίμησης της Σχολής. παρά μόνο στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές και αυτό μόνο σε περίπτωση
ισοβαθμίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσει δεν έχει σημασία αν έχεις βάλει πρώτη ή δέκατη τη Σχολή, αλλά μόνο αν έχεις τα μόρια
για να εισαχθείς στη Σχολή και δεν έχεις βάλει άλλη Σχολή με λιγότερα μόρια πριν από αυτήν.

Το σωστό είναι να δηλώσεις και Τ.Ε.Ι. γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί με τις βάσεις. που κάθε χρόνο αυξομειώνονται. Ειδικά
φέτος που έχουμε ανακατανομή των εισακτέων σε βάρος των σχολών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τη διαμόρφωση των βάσεων. Μη ρισκάρεις λοιπόν.

Οι βάσεις εκφράζουν την προσφορά και τη ζήτηση των θέσεων κάθε Σχολής. Αν μια Σχολή έχει λίγες σχετικά θέσεις, αλλά την
δηλώνουν πολλοί υποψήφιοι, τότε έχει υψηλή βάση. Αυτό δε σημαίνει ότι έχει καλές επαγγελματικές προοπτικές ή ότι εσένα
σου αρέσει.

Και οι απόφοιτοι πληροφορικής έχουν αρχίσει να έχουν πρόβλημα εύρεσης εργασίας. Γι’ αυτό να τις δηλώσεις μόνο αν
σου αρέσουν οι υπολογιστές. Αν δεν σου αρέσουν οι υπολογιστές και παρ’ όλα αυτά περάσεις σε μια Σχολή Πληροφορικής,
θα γίνεις κακός επαγγελματίας και θα είσαι από τους άνεργους πτυχιούχους Πληροφορικής.

Αλλάζεις στόχο έτσι. Για άλλη Σχολή πήγαινες κι αλλού θα βρεθείς. Μήπως ήθελες εξ αρχής Ιατρική, αλλά δεν το έλεγες, γιατί ήταν
άπιαστο όνειρο; Σ’ αυτή την περίπτωση καλά κάνει$ να δηλώσεις την Ιατρική. Αν όμως σου προέκυψε τώρα. από την πίεση του
κοινωνικού περίγυρου, για να μην πάει «χαμένο» το 1 9, τότε κάνεις λάθος επιλογή.

Δυστυχώς τα πράγματα άλλαξαν με το νέο νόμο για τις μετεγγραφές του 2004. θα πρέπει να φοιτήσεις ένα χρόνο στο τμήμα στο
οποίο θα πετύχεις και. μόνο αν περάσεις όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους. θα έχεις δικαίωμα να καταθέσεις αίτηση
μετεγγραφής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πάρεις οπωσδήποτε τη μετεγγραφή. Μόνο το 5% των θέσεων σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη μπορεί να καλυφθεί με φοιτητές από μετεγγραφή. Πρόσεξε λοιπόν μη την «πατήσεις».

Δεν επιτρέπονται οι μετεγγραφές στην κατηγορία υποψηφίων του 10%. αλλά και στους υποψηφίους από Εσπερινά Λύκεια και
από ΕΠΑ.Λ, σύμφωνα με την 1 20/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους.

Σωστά. αλλά πρέπει η Σχολή που θα πετύχεις να υπάρχει στην πόλη σου, γιατί, αν για παράδειγμα περάσεις στο Τμήμα Διεθνούς
Εμπορίου Καστοριάς, θα μείνεις εκεί υποχρεωτικά, μια και δεν υπάρχει η αντίστοιχη της σε άλλη πόλη της Ελλάδας. Το θέμα είναι ξεκάθαρο γιατί ευτυχώς δημιουργήθηκε επίσημος κατάλογος των τμημάτων που θεωρούνται αντίστοιχα.

Μπορεί να μην το είχες δηλώσει. Δεν γίνεται να περάσεις σε ένα Τμήμα που δεν έχεις δηλώσει. Μπορεί να είχες δηλώσει πριν ένα
άλλο Τμήμα με χαμηλότερη βάση και να πέρασες σ’ αυτό. Μπορεί να δήλωσες μόνο υψηλόβαθμα τμήματα και να μην
πέρασες πουθενά.

Έχεις κάποια ερώτηση ;

Συχνά λάθη μηχανογραφικού