ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Ε.Β.Ε.)

Η καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) θα ισχύσει από φέτος. Ας δούμε πως θα λειτουργεί.


1ο Βήμα: Αφού γίνουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και ανακοινωθούν οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, θα υπολογίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των υποψηφίων όλης της Ελλάδας σε κάθε ένα από τα 4 μαθήματα του κάθε Επιστημονικού Πεδίου, χωρίς την εφαρμογή κανενός συντελεστή.


2o Βήμα: Υπολογίζεται ο Μέσος Όρος των Μέσων Όρων των 4 μαθημάτων, χωρίς και πάλι την εφαρμογή κανενός συντελεστή βαρύτητας.


3ο Βήμα: Αυτός ο Μέσος Όρος, πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή, που μπορεί να επιλέξει κάθε τμήμα χωριστά. Ο συντελεστής αυτός πρέπει να κινείται σε ένα εύρος που θα καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και μπορεί να αλλάζει κάθε χρόνο. Δόθηκε ως παράδειγμα το εύρος από 0,8 έως 1,2. Παλαιότερα είχε δοθεί ως παράδειγμα από 0,65 έως 1,1. Κάθε τμήμα επιλέγει το συντελεστή που επιθυμεί, μέσα στο επιτρεπόμενο εύρος, και με το γινόμενο του συντελεστή επί το Μέσο Όρο του Πεδίου προκύπτει η Ε.Β.Ε. του κάθε τμήματος. Συνεπώς το κάθε τμήμα μπορεί να έχει διαφορετική Ε.Β.Ε.. Λογικά η Ε.Β.Ε. δεν αφορά τις περιζήτητες σχολές, αλλά τις σχολές χαμηλής ζήτησης που έχουν χαμηλή βάση.


4ο Βήμα: Υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών του υποψηφίου, χωρίς την εφαρμογή κανενός συντελεστή, και συγκρίνεται με την Ε.Β.Ε. κάθε τμήματος του Επιστημονικού Πεδίου που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Δημιουργείται η λίστα με όλα τα τμήματα που η Ε.Β.Ε. τους είναι μικρότερη ή ίση με το μέσο όρο στα 4 μαθήματα, χωρίς συντελεστές βαρύτητας. Αυτή η λίστα αποτελεί το σύνολο των σχολών τις οποίες έχει δικαίωμα να δηλώσει ο υποψήφιος.


5ο Βήμα: Υπολογίζονται τα μόρια του υποψηφίου, εφαρμόζοντας τους συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα κάθε πεδίου, όπως έχουν οριστεί φέτος. Από του χρόνου κάθε τμήμα θα μπορεί να ορίζει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας. Τελικά από όσα τμήματα έχει δηλώσει στο Μηχανογραφικό του θα εισαχθεί σ’ αυτό που έχει δηλώσει στην υψηλότερη σειρά προτίμησης.

 

Αντίστοιχη διαδικασία για τον ορισμό της Ε.Β.Ε. εφαρμόζεται και στα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ. Μέχρι τώρα ίσχυε η βάση του 10 για τα ειδικά μαθήματα και όχι για τις πρακτικές δοκιμασίες. Εφαρμόζεται ακόμη στα ΕΠΑ.Λ. και στις Επαναληπτικές Εξετάσεις, δηλαδή παντού.