ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

image1

Β Λυκείου: Για την πρόσβαση σε Ομάδα Προσανατολισμού της Γ’ με διακεκομμένη γραμμή απαιτείται επιπλέον προσπάθεια για τα μαθήματα που δεν διδάχθηκες στη Β’.