Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ' Λυκείου

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθηματικά - 5 ώρες
Φυσική - 4 ώρες
Χημεία - 3,5 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - 2,5 ώρες
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Φυσική - 4 ώρες
Χημεία - 3,5 ώρες
Βιολογία - 3 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - 2,5 ώρες
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθηματικά - 5 ώρες
Ανάπτυξη Εφαρμογών - 3 ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - 2,5 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - 2,5 ώρες
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Αρχαία Ελληνικά - 5 ώρες
Ιστορία - 2 ώρες
Λατινικά - 2,5 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - 2,5 ώρες

Πρόγραμμα Μαθημάτων Β' Λυκείου

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθηματικά - 4 ώρες
Φυσική - 3 ώρες
Χημεία - 2 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - 2 ώρες
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Φυσική - 3 ώρες
Χημεία - 2 ώρες
Βιολογία - 2 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - 2 ώρες
Άλγεβρα - 2 ώρες
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθηματικά - 4 ώρες
Ανάπτυξη Εφαρμογών - 1,5 ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - 1 ώρα
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - 2 ώρες
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Αρχαία Ελληνικά - 4 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - 2 ώρες
Λατινικά - 1,5 ώρες
Ιστορία - 1 ώρα

Πρόγραμμα Μαθημάτων Α' Λυκείου

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθηματικά - 4 ώρες
Φυσική – Χημεία - 4 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - 2 ώρες
Αρχαία Ελληνικά - 2 ώρες

Πρόγραμμα Μαθημάτων ΕΠΑΛ

Γ΄ ΕΠΑΛ
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - 2,5 ώρες
Μαθηματικά - 3,5 ώρες
Μάθημα Ειδικότητας - 6 ώρες + 2 ώρες
Β΄ ΕΠΑΛ
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - 2 ώρες
Μαθηματικά - 3 ώρες
,

Πρόγραμμα Μαθημάτων Γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου
Μαθηματικά - 3 ώρες
Φυσική - 1 ώρα
Χημεία - 1 ώρα
Νεοελληνική Γλώσσα - 1 ώρα
Αρχαία Ελληνικά - 1 ώρα
Β΄ Γυμνασίου
Μαθηματικά - 2 ώρες
Φυσική - 1 ώρα
Χημεία - 1 ώρα
Νεοελληνική Γλώσσα - 1 ώρα
Αρχαία Ελληνικά - 1 ώρα
Α΄ Γυμνασίου
Μαθηματικά - 2 ώρες
.
.
.
.