ΔΙΠΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022 θα έχουν κάποιες αλλαγές

Η πρώτη σημαντική αλλαγή είναι ότι κάθε τμήμα ΑΕΙ θα μπορεί να ορίσει δικούς του συντελεστές βαρύτητας στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου του. Αυτό είναι ένα πρώτο καλό βήμα στην προσπάθεια να αποκτήσουν λόγο και τα Πανεπιστήμια στο προφίλ των φοιτητών που υποδέχονται. Βέβαια λείπει το σημαντικότερο: Να ορίζουν τα Πανεπιστήμια τα απαιτούμενα μαθήματα για την εισαγωγή των φοιτητών τους. Ας δούμε πώς λειτουργεί.
Κάθε τμήμα θα αποφασίζει ποιον συντελεστή θα θέσει σε κάθε μάθημα. Μόνος περιορισμός είναι να μην είναι μικρότερος του 20%. Αυτό σημαίνει ότι το 80% των μορίων θα εξάγεται από τα 4 μαθήματα ισότιμα. Το υπόλοιπο 20% θα καθορίζουν τα Πανεπιστήμια. Μέχρι τώρα αυτό το 20% καθοριζόταν από δύο μαθήματα σε κάθε πεδίο. Τώρα θα μπορεί να καθορίζεται, όπως θέλει το κάθε τμήμα.

Οι υποψήφιοι θα δηλώνουν τον Ιούλιο, αφού γνωρίζουν τους βαθμούς τους και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής κάθε τμήματος στο Μηχανογραφικό τους τα τμήματα που επιθυμούν να εισαχθούν. Θα μπορούν, όμως, σ’ αυτό το Μηχανογραφικό να δηλώσουν ένα μικρό αριθμό τμημάτων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του αριθμού των τμημάτων που περιλαμβάνει το Πεδίο τους.

Αφού δηλώσουν αυτά τα τμήματα θα ανακοινώνονται οι εισακτέοι περί τις αρχές Αυγούστου και μετά όσοι δεν πέρασαν θα μπορούν να δηλώσουν όσα τμήματα επιθυμούν, μόνο από τα τμήματα που έχουν ακόμη κενές θέσεις. Τα δεύτερα αποτελέσματα επιλογής θα βγαίνουν στα τέλη Αυγούστου, όπως μέχρι σήμερα.

Συνοψίζοντας…

Οι μαθητές που θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2022, εκτός από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), θα έχουν επίσης:

1. Διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας για κάθε τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε υποψήφιος θα έχει διαφορετικά μόρια για κάθε τμήμα.

2. Θα υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους δελτίο σε δύο φάσεις, μία τον Ιούλιο με περιορισμένο αριθμό επιλογών, μετά την ανακοίνωση των βαθμών και αν δεν περάσουν στις αρχές Αυγούστου για όσες θέσεις έχουν περισσέψει, χωρίς περιορισμό επιλογών.