Κορυφή
Κορυφή
 
   
   
   
   
     
 
   
     
2
 
   
   
   
   
   
   
 
 
2
Υπολογισμός μορίων  
 
   

Κάθε μαθητής μπορεί να υπολογίσει τα μόριά του με δύο τρόπους. Στις εύστοχες επιλογές το
άριστα είναι τα 20.000 μόρια, ενώ στις επιτρεπτές επιλογές το άριστα είναι τα 18.600 μόρια.
Υπάρχει η περίτπωση να προκύψει διαφορετικός αριθμός μορίων στα διάφορα πεδία, γιατί διαφέρουν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.

Παρακάτω ακολουθούν ενδεικτικοί πίνακες παρουσίασηςτου τρόπου υπολογισμού των μορίων,
καθώς και των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας ανά Επιστημονικό πεδίο.

Υπολογισμός μορίων
 
       
    Υπολογισμός Μορίων  
   
Επιτρεπτή Επιλογή
Γενικός Βαθμός πρόσβασης
20 x 8 =160   
Γενικός Βαθμός πρόσβασης
20 x 8 =160  
Βασικό Μάθημα 1
20 x 1,3 = 26   
Εναλλακτικό Μάθημα 1
20 x 0,9 = 18   
Βασικό Μάθημα 2
20 x 0,7 = 14   
Εναλλακτικό Μάθημα 2
20 x 0,4 = 8     
Σύνολο     200 x 100 =  
20.000
Σύνολο     186 x 100 = 
18.600
 
       
       
    Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά Επιστημονικό Πεδίο  
   
Μαθήματα
1ο Πεδίο
2ο Πεδίο
3ο Πεδίο
4ο Πεδίο
5ο Πεδίο
Βασικό Μάθημα 1
συντελεστής 1,3
Αρχαία Ελλην.
Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Κατεύθυνσης
Βιολογία
Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Κατεύθυνσης
Αρχές Οικ/κής
Θεωρίας
Βασικό Μάθημα 2
συντελεστής 0,7
Ιστορία
Κατεύθυνσης
Φυσική
Κατεύθυνσης
Χημεία
Κατεύθυνσης
Φυσική
Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Γεν. Παιδείας
Εναλλακτικό Μάθημα 1
συντελεστής 0,9
Νεοελληνική
Γλώσσα
Μαθηματικά
Γεν. Παιδείας
Βιολογία
Γεν. Παιδείας
Μαθηματικά
Γεν. Παιδείας
Χ
Εναλλακτικό Μάθημα 1
συντελεστής 0,4
Ιστορία
Γεν. Παιδείας
Νεοελ. Γλώσσα
Γεν. Παιδείας
Νεοελ. Γλώσσα
Γεν. Παιδείας
Νεοελ. Γλώσσα
Γεν. Παιδείας
Χ
 
       
   


 
 
 

Φροντιστήρια "Κορυφή"    //    Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες    //    Τηλ: 23210 62153    //    E-Mail: info@korifi-fro.gr

              Created & Hosted by It Biz