Κορυφή
Κορυφή
 
   
   
   
   
     
 
   
     
2
 
   
   
   
   
   
   
 
 
2
Συχνές ερωτήσεις  
   
Συχνές ερωτήσεις
 
   
17. Με τα μόρια που έχω περνάω σε πολλές Σχολές. Σε ποια τελικά θα περάσω ?
 
       
     
    1. Πότε κατατίθεται το Μηχανογραφικό ?  
    Συνήθως το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Κάθε Επιτροπή καταρτίζει ένα πρόγραμμα για την διευκόλυνση των Υποψηφίων και ορίζει συγκεκριμένες ημερομηνίες για τους Υποψηφίους κάθε Σχολείου, που καλό είναι να τηρούνται,
χωρίς όμως να είναι και απαραίτητο.
 
     
   
2. Πού κατατίθενται τα Μηχανογραφικά και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να έχω μαζί μου ?
 
    Το Μηχανογραφικό κατατίθεται στην Ειδική Επιτροπή που λειτουργεί στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δευτε-ροβάθμιας
Εκπαίδευσης, στο οποίο υπάγεται το Λύκειο αποφοίτησης. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι.
1. Επικυρωμένο αντίγραφο του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου.
2. Φωτοτυπία της βεβαίωσης πρόσβασης μαζί με το πρωτότυπο, για να επικυρωθεί η φωτοτυπία επί τόπου.
 
     
   
3. Τι σημαίνει δηλώνω ένα Τμήμα ?
 
    Σημαίνει ότι γράφεις στο Μηχανογραφικό Δελτίο δίπλα στο συγκεκριμένο Τμήμα έναν αύξοντα αριθμό που δείχνει τη
σειρά προτίμησης σου, π.χ. 1.2,3 κ.τ.λ.
Αν έχω 16.500 μόρια περνάω στο Μαθηματικό Θεσσαλονίκης έτσι κι αλλιώς.
Πρέπει να το έχεις δηλώσει και να μην έχεις δηλώσει άλλο χαμηλότερο Τμήμα, πριν το Μαθηματικά Θεσσα-λονίκης,
γιατί δεν μπορείς να περάσεις σε Τμήμα που δεν έχεις δηλώσει στο Μηχανογραφικό σου.
 
     
   
4. Μπορώ από τη θεωρητική κατεύθυνση να μπω σε Τμήματα Πληροφορικής που ανήκουν
στο 4ο Πεδίο?
 
    Βεβαίως, αρκεί να έχεις εξεταστεί στις Πανελλήνιες Εξετάσεις στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας θα έχεις λιγότερα μόρια
απ' ό,τι στο 1 ο πεδίο, μπορεί όμως να αρκούν για την εισαγωγή σου Κάτι άλλο που πρέπει να συνυπολογίσεις σ' αυτή την
περίπτωση, είναι η επιπλέον προσπάθεια να καλύψεις τις γνώσεις που σου λείπουν, μια και δεν έχεις παρακολουθήσει τη
θετική ή Τεχνολογική Κατεύθυνση. Είναι δύσκολο αλλά όχι αδύνατο, αν είσαι αποφασισμένος.
 
     
   
5. Μπορώ να δηλώσω Σχολές του 5ου πεδίου, χωρίς να έχω εξεταστεί Πανελληνίων στο Μάθημα Αρχές Οικονομικής
θεωρίας ?
 
    Δυστυχώς όχι. Για να δηλώσεις τα τμήματα ενός πεδίου πρέπει να έχεις εξεταστεί στις Πανελλήνιες Εξετάσεις ή να δήλωσες
ότι θα εξεταστείς και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου ή και στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας που
αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, αν δεν έχεις διδαχτεί τα μαθήματα κατεύθυνσης, που είναι μαθήματα
αυξημένης βαρύτητας του πεδίου που διάλεξες.
 
     
   
6. Θα έχω άλλα μόρια για τις Σχολές του 4ου πεδίου, που δεν απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα και άλλα για
την Αρχιτεκτονική ?
 
    Ακριβώς, στην Αρχιτεκτονική θα έχεις τα μόρια του 4ου πεδίου συν τα μόρια του Ειδικού μαθήματος Το άριστα σ' αυτή
την περίπτωση είναι τα 24 000 μόρια. Αν έχω εξεταστεί σε δύο ξένες γλώσσες, ποιος βαθμός λαμβάνεται υπόψη για την
εισαγωγή σε τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις 4 ξένες γλώσσες. Λαμβάνεται υπόψη η ξένη γλώσσα στην οποία
πήρες το μεγαλύτερο βαθμό.
 
     
   
7. Οι Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές δεν έχουν Ειδικά μαθήματα ?
 
    Οι Στρατιωτικές Σχολές έχουν Προκαταρκτικές Εξετάσεις. που σημαίνει ότι δεν παίρνεις βαθμό (που σου δίνει μόρια), απλά
περνάς τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις και έχεις δικαίωμα να είσαι υποψήφιος για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές
ή δεν τις  περνάς και δεν έχεις δικαίωμα να τις δηλώσεις. Αν τις περάσεις. πρέπει να δηλώσεις τις Στρατιωτικές Σχολές που
δήλωσες στην αίτηση του Φεβρουαρίου. Δεν επιτρέπεται να δηλώσεις επιπλέον σχολές. μπορείς όμως να τους
αλλάξεις τη σειρά.
 
     
   
8. Έχω δηλώσει το τμήμα Μαθηματικών Θεσσαλονίκης 15η επιλογή. Αν κάποιος άλλος υποψήφιος το έχει δηλώσει
1η επιλογή ευνοείται?
 
   

Ευνοείται αυτός από τους δύο που έχει περισσότερα μόρια. Αν εσύ έχεις τα περισσότερα μόρια από τον άλλον υποψήφιο,
εσύ θα πάρεις τη θέση.

 
     
   
9. Θέλω να δηλώσω το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης που περιλαμβάνεται στο 1ο και το 2ο Πεδίο. Έχω
διαφορετικό αριθμό μορίων στα δύο αυτά Πεδία. Τι γίνεται σ' αυτήν την περίπτωση; Το ίδιο ισχύει και για όλα τα άλλα
κοινά τμήματα σε δύο πεδία?
 
    Το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει μία βάση, παρ’ ό,τι ανήκει και στα δύο Πεδία. Αν δηλώσεις και τα δύο Πεδία, τότε
θα χρησιμοποιηθούν τα μόρια από το πεδίο στο οποίο έχείς τα περισσότερα μόρια, ανεξάρτητα από το πεδίο στο οποίο το
δήλωσες. Αν δήλωσες το ένα μόνο από τα δύο Πεδία, στα οποία περιλαμβάνεται, τότε θα χρησιμοποιηθούν τα μόρια αυτού του
Πεδίου και όχι του Πεδίου στο οποίο δεν το δήλωσες.
 
     
   
10. Θέλω να δηλώσω τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, αλλά δεν έχω κάνει αίτηση και δήλωση προτίμησης
το Φεβρουάριο, ούτε την αίτηση στις σχολές τον Απρίλιο. Μπορώ να τις δηλώσω τώρα?
Δυστυχώς όχι.
 
     
   
11. Τι
γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας με άλλους υποψηφίους?
 
    Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην τελευταία θέση εισακτέων κάποιου τμήματος, προηγείται
αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης και, αν υπάρχει και εδώ ισοβαθμία, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο
άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του Επιστημονικού Πεδίου στο οποίο ανήκει το συγκεκριμένο
Τμήμα. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, μπαίνουν όλοι οι ισοβαθμούντες, ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε το συγκεκριμένο
τμήμα ο καθένας από τους ισοβαθμούντες. Η σειρά προτίμησης λαμβάνεται υπόψη ως τρίτο κατά σειράν κριτήριο μόνο στις
Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές.
 
     
   
12. Αν κάνω λάθος αριθμητικό στηδήλωση, δηλαδή δηλώσω δύο φορές τον αριθμό 2 παραλείψω τον αριθμό 3 τι γίνεται?
 
    Τα λάθη αυτά τα βρίσκει ο υπολογιστής την ώρα που καταχωρούνται οι προτιμήσεις σου και είσαι παρών, οπότε διορθώνονται
εκείνη την στιγμή.
 
     
   
13. Πως ξέρω ότι πράγματι οι Σχολές δηλώθηκαν με τη σειρά που ήθελα?
 
    Παίρνεις αντίγραφο της δήλωσής σου από τον υπολογιστή, το οποίο πρέπει να ελέγξεις σχολαστικά για τυχόν λάθη.  
     
   
14. Είμαι απόφοιτος, έδωσα και φέτος εξετάσεις. Μπορώ να καταθέσω Μηχανογραφικό και για το 90% των θέσεων,
μια και έδωσα φέτος εξετάσεις, και για το 10% μια και είμαι απόφοιτος προηγούμενου έτους?
 
    Δεν γίνεται να κοροϊδέψεις τον Υπολογιστή του Υπουργείου Παιδείας. ο οποίος έσβησε του3 περσινούς σου βαθμούς και
τους αντικατέστησε με τους φετινούς. Άρα δεν έχεις μόρια από προηγούμενη χρονιά για το 10% των θέσεων. Φυσικά και στη
βεβαίωση πρόσβασης, της οποίας αντίγραφο καταθέτεις με το Μηχανογραφικό φαίνεται ποια χρονιά έδωσες Πανελλήνιες
Εξετάσεις. Μην ξεχνάς ότι για να συμμετάσχεις στις Πανελλήνιες Εξετάσεις κατέθεσες στο σχολείο σου την προηγούμενη
βεβαίωση πρόσβασης.
 
     
   
15. Έδωσα δύο φορές Πανελλήνιες Εξετάσεις και φέτος, τρίτη χρονιά, θέλω να είμαι υποψήφιος για το 10% των θέσεων.
Ποιας χρονιάς οι βαθμοί θα μετρήσουν?
 
    θα μετρήσουν οι βαθμοί της τελευταίας φοράς που εξετάστηκες, γιατί κάθε φορά που δίνεις Πανελλήνιες Εξετάσεις σβήνονται οι προηγούμενοι βαθμοί και αντικαθίστανται από τους τελευταίους.  
     
   
16. Τι είναι το Τμήμα και τι είναι η Σχολή?
 
    Κάθε Σχολή αποτελείται από Τμήματα. Για παράδειγμα η Σχολή θετικών επιστημών του ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης) αποτελείται από τα Τμήματα: Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών. Γεωλόγων. Βιολόγων και Πληροφορικής.
Εσείς Δηλώνετε τα Τμήματα στα οποία θέλετε να εισαχθείτε. Απλά λέμε Σχολή, πολλές φορές εννοώντας τμήμα ,
γιατί έτσι συνηθίσαμε.
 
     
   
17. Με τα μόρια που έχω περνάω σε πολλές Σχολές. Σε ποια τελικά θα περάσω ?
 
    Από όλες τις σχολές τη βάση των οποίων «πιάνεις», θα περάσεις σ' αυτήν που έχεις δηλώσει πρώτη στο
Μηχανογραφικό σου.
 
     
       
 
 

Φροντιστήρια "Κορυφή"    //    Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες    //    Τηλ: 23210 62153    //    E-Mail: info@korifi-fro.gr

              Created & Hosted by It Biz