Κορυφή
Κορυφή
 
   
   
   
   
     
 
   
     
2
 
   
   
   
   
   
   
 
 
2
Οι στόχοι μας  
       
 

Στα φροντιστήρια Κορυφή προσφέρουμε ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες με σεβασμό πάντα στην προσωπικότητα του μαθητή.

1. Διδασκαλία: Η εργασία που πραγματοποιείται μέσα στην τάξη αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για την εκπαιδευτική διαδικασία. Κλειστά τμήματα, ομοιογενή, στα οποία όμως προέχει η εξατομίκευση της διδασκαλίας. Συνεργασία ανάμεσα στο μαθητή και καθηγητή, ευγενής άμιλλα ανάμεσα στους μαθητές, συνεχείς επαναλήψεις, αφομοίωση της εκπαιδευτικής ύλης. Παράλληλα ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας, όταν διαπιστωθούν αδυναμίες ή κενά στην επίδοση κάποιου μαθητή.

2. Καθηγητές: Εξειδικευμένοι στο γνωστικό τους αντικείμενο οι καθηγητές δείχνουν προσωπικό ενδιαφέρον για τον κάθε μαθητή. Έμπειροι και ικανοί να μεταδώσουν τις γνώσεις τους και να απαντήσουν στις απορίες  ή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μαθητής, όχι μόνο την ώρα του μαθήματος, αλλά και όποτε χρειαστεί. Επίσης πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις ανάμεσα στους καθηγητές για την εξακρίβωση της συνολικής επίδοσης του μαθητή καθώς και της ομαδοσυνεργατικής του κάθε τμήματος.

3. Προγραμματισμός: Στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού έτους καταρτίζεται από τους διδάσκοντες χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας για κάθε μάθημα ξεχωριστά. Μ΄ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται συντονισμός σ΄ ένα ενιαίο πρόγραμμα με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, αλλά και την οργάνωση των διαγωνισμάτων.

Οι στόχοι μας
 
   

4. Διαγωνίσματα: Στο μαθητή παραδίδεται ήδη από την εγγραφή του ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων. Τα τρίωρα διαγωνίσματα, εκτός ωρών διδασκαλίας, αποτελούν μια εξάσκηση προσομοίωσης και στρατηγικής ιδιαίτερα σημαντική για το μαθητή, καθώς αντιμετωπίζει θέματα ανάλογα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο μαθητής σε συγκεκριμένη θέση που ορίζεται ήδη από την αρχή της εκπαιδευτικής χρονιάς διαγωνίζεται σε συνθήκες αυστηρής επιτήρησης. Έτσι είναι προετοιμασμένος και γνωστικά και ψυχολογικά για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων.

5. Ενημέρωση – Συμβουλευτική : Καθοδηγητικός ο ρόλος του φροντιστηρίου σε θέματα εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού. Επίσημες ενημερώσεις από τον κ. Στράτο Στρατηγάκη, επιστημονικό συνεργάτη σε θέματα εκπαίδευσης στις εφημερίδες Αγγελιοφόρο και Καθημερινή. Τακτικές επίσημες συναντήσεις με τους γονείς για ενημέρωση σχετικά με την επίδοση των μαθητών από τους καθηγητές συνολικά. Ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και στις παραμονές των πανελλαδικών εξετάσεων. Προσωπικές συναντήσεις με τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων.

 
   
 
 
 

Φροντιστήρια "Κορυφή"    //    Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες    //    Τηλ: 23210 62153    //    E-Mail: info@korifi-fro.gr

              Created & Hosted by It Biz