Κορυφή
Κορυφή
 
   
   
   
   
     
 
   
     
2
 
   
   
   
   
   
   
 
 
2
Οι κατευθύνσεις  

Τα μαθήματα της Γ' τάξης λυκείου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:
> Μαθήματα Γενικής Παιδείας
> Μαθήματα Κατευθύνσεων

Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές και σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα.
Στη Γ' λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: Τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1. Θρησκευτικά
2. Α΄ Ξένη Γλώσσα
3. Φυσική Αγωγή
4. Νεοελληνική Γλώσσα
5. Νεοελληνική Λογοτεχνία

6. Ιστορία
7. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
8. Φυσική
9. Βιολογία
10. Κοινωνιολογία

Ερωτηματικό
   
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
 
   
1. Υποχρεωτικά

1.1. Θεωρητική Κατεύθυνση

1.1.1. Αρχαία Ελληνικά
1.1.2. Νεοελληνική Λογοτεχνία
1.1.3. Λατινικά
1.1.4. Ιστορία


1.2. Θετική Κατεύθυνση
1.2.1. Μαθηματικά
1.2.2. Φυσική
1.2.3. Χημεία
1.2.
4. Βιολογία

1.3. Τεχνολογική κατεύθυνση
Α. Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής

1.3.1. Μαθηματικά
1.3.2. Φυσική
1.3.3. Χημεία - Βιοχημεία
1.3.4. Ηλεκτρολογία

Β. Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών
1.3.1. Μαθηματικά
1.3.2. Φυσική
1.3.
3. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
1.3.
4. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
 

 

2. Επιλογής (για όλες τις κατευθύνσεις)

2. 1. Β΄ Ξένη Γλώσσα
2.2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2.3. Στατιστική
2.4. Λογική: Θεωρία και Πρακτική
2.5. Εφαρμογές Υπολογιστών *
2.6. Ιστορία της Τέχνης
2.7. Ιστορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας
2.8. Προβλήματα Φιλοσοφίας
2.9. Νεοελληνική Λογοτεχνία
2. 10. Τεχνολογία και Ανάπτυξη
2.11. Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη
2.12. Βιομηχανική Παραγωγή & Ενέργεια
2.13. Αρχές Λογιστικής
2.14. Σχέδιο Τεχνικό
2.15. Σχέδιο Αρχιτεκτονικό
2.16. Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά
Συστήματα
2.17. Πολυμέσα - Δίκτυα
2.18. Εφαρμογές Λογισμικού

* Στις τάξεις Β' και Γ' Λυκείου, το μάθημα επιλογής Εφαρμογές
Υπολογιστών μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά.
Επίσης, είναι δυνατόν οι μαθητές να παρακολουθούν και μαθήματα πρόσθετης διδακτικής στήριξης (ΠΔΣ) και στις τρεις τάξεις του
Ενιαίου Λυκείου

 
       
 
 

Φροντιστήρια "Κορυφή"    //    Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες    //    Τηλ: 23210 62153    //    E-Mail: info@korifi-fro.gr

              Created & Hosted by It Biz