Κορυφή
Κορυφή
 
   
   
   
   
     
 
   
     
2
 
   
   
   
   
   
   
 
 
2
Επιλογή 6ου μαθήματος  
 
    Κάθε μαθητής χρειάζεται να γνωρίζει ποιο ή ποια πεδία θα προτιμήσει και παράλληλα κατά την επιλογή του 6ου
μαθήματος να συνυπολογίσει, αν η επιλογή του με βάση την κατεύθυνση, που ακολουθεί, είναι ορθή.
 
   
Παρακάτω ακολουθούν ενδεικτικοί πίνακες παρουσίασης των επιλογών του 6ου μαθήματος με βάση τις κατευθύνσεις
και τα πεδία. Για την καλύτερη κατανόηση των πινάκων αυτών δίνονται οι εξής διευκρινήσεις:

 
   
εύστοχη επιλογή Εύστοχη επιλογή
Επιτρπτή επιλογή με απώλεια μορίωνΕπιτρπτή επιλογή με απώλεια μορίων
Απαγορευμένη Επιλογή Απαγορευμένη Επιλογή
 
   
Επιλογές Πεδίων από την Θεωρητική Κατεύθυνση
 
   
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
Μαθηματικά
Βιολογία
Φυσική
Ιστορία
 
       
    Επιλογές Πεδίων από την Θετική Κατεύθυνση  
   
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
Μαθηματικά
1
5
Βιολογία
1
1
Φυσική
1
9
Ιστορία
3
1
 
       
    Επιλογές Πεδίων από την Τεχνολγική Κατεύθυνση  
   
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
Μαθηματικά
1
1
1
1
5
Βιολογία
1
3
1
1
Φυσική
1
1
1
1
9
Ιστορία
3
1
1
1
1
 
       
 
 

Φροντιστήρια "Κορυφή"    //    Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες    //    Τηλ: 23210 62153    //    E-Mail: info@korifi-fro.gr

              Created & Hosted by It Biz